ΟΡΑΜΑ

Το όραμα της ΑΦΟΙ ΤΖΕΖΑΝΑ ΕΠΕ είναι να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα οικιακής & επαγγελματικής χρήσης και παράλληλα να συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο και την ελληνική οικονομία.

Ευχή και επιδίωξη της ΑΦΟΙ ΤΖΕΖΑΝΑ ΕΠΕ είναι να κερδίζει την αναγνώριση και το σεβασμό ως εταιρεία που λειτουργεί σύμφωνα με τις υψηλότερες αρχές δεοντολογίας, όχι απλά πληρώντας, αλλά υπερβαίνοντας τις ρυθμιστικές απαιτήσεις. Θέληση της εταιρείας είναι οι εγκαταστάσεις της να αποτελούν έναν συναρπαστικό χώρο, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν τις επαγγελματικές φιλοδοξίες τους.

Καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες, ώστε το περιβάλλον εργασίας να τους προσφέρει κίνητρα για την προσωπική τους εξέλιξη, τη δημιουργικότητά τους και να υποστηρίζεται από πρωτοπόρες τεχνολογίες.

vision-300x300 Όραμα - Στόχοι - Στρατηγική

ΣΤΟΧΟΙ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η στρατηγική της ΑΦΟΙ ΤΖΕΖΑΝΑ ΕΠΕ βασίζεται στην εξασφάλιση της ηγετικής θέσης των προϊόντων της. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ανακάλυψη, ανάπτυξη, προσφορά και επιτυχημένη εμπορική διάθεση προϊόντων που οι χρήστες τους θεωρούν ότι κάνουν πραγματική διαφορά.

Για την επίτευξη των στόχων της και την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης επαγγελματικής επιτυχίας, η ΑΦΟΙ ΤΖΕΖΑΝΑ ΕΠΕ επιδιώκει:

  • Βέλτιστη ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών
  • Διάθεση σημαντικού μέρους πόρων στην Έρευνα & Ανάπτυξη με την ένταξη στο δυναμικό της των καλύτερων επιστημόνων και την ενεργό ανάπτυξη πρότυπων τεχνολογιών
  • Μεγιστοποίηση της αξίας των εμπορικών σκευασμάτων που εισάγει στην αγορά μέσα από εμπορικές επενδύσεις και προορατική διαχείριση του κύκλου ζωής
  • Πρόσληψη και διατήρηση του καλύτερου δυναμικού πωλήσεων και marketing με βαθιά αφοσίωση στην στρατηγική και το όραμα της εταιρείας
  • Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με εταιρείες σε όλο τον κόσμο.
stoxoi-300x300 Όραμα - Στόχοι - Στρατηγική